logo
Hitna/dežurna Služba 091/233-1078

Tel: 01/777-1078, Tel/Fax: 01/777-1081

Pregledi

1U veterinarskoj ambulanti Šegota vaš će ljubimac dobiti potpunu primarnu veterinarsku njegu (preventivna cijepljenja, pregledi, dijagnostika bolesti, kastracije…), ali i niz specijalističkih pregleda poput dermatološkog, oftalmološkog, kardiološkog.

Osim rutinskih operacija pacijenti će se moći podvrći i složenijim operacijama, što zahtjeva i posebna znanja, ali i svu potrebnu opremu za sigurno vođenje anestezije, te praćenje vitalnih funkcija pacijenata.