logo
Hitna/dežurna Služba 091/233-1078

Tel: 01/777-1078, Tel/Fax: 01/777-1081

2004.godine je završila Klasičnu gimnaziju u Zagrebu,te iste godine upisala Veterinarski fakultet. 2011.godine stječe diplomu doktora veterinarske medicine.

Vježbenički staž je odradila u Veterinarskoj ambulanti Vetpoint 2011. godine, te iste godine položila stručni ispit.

Od 2011.g. do rujna 2015.g. radila je kao dr.vet.med. u veterinarskoj ambulanti Vetpoint.

U rujnu 2015.godine postaje član stručnog tima Veterinarske ambulante Šegota.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

2009.

-CEEPUS stipendija- boravila mjesec dana kao student na razmjeni na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

2010.

-ERASMUS stručna praksa- boravila 3 mjeseca na Veterinarskom fakultetu u Ljubljani.

(Inštitut za zdravstveno varstvo perutnine, Veterinarski fakultet Ljubljana;

ZOO Ljubljana; Azil za životinje Gmajnice- Veterinarska ambulanta)

2012.

-Veterinarski seminar male prakse, Dijabetes u pasa i mačaka, Zagreb, Hrvatska.

2013.

-Veterinarski seminar male prakse, Patologija starije populacije mačaka, Zagreb, Hrvatska

-Kontinuirani program stručnog usavršavanja, Bolesti koje prenose krpelji, Zagreb, Hrvatska

-SCIVAC veterinarski kongres, Rimini, Italija

2014.

FECAVA veterinarski kongres, Munchen, Njemačka

-1. hrvatski kongres veterinara male prakse, Zagreb, Hrvatska

-Veterinarski seminar male prakse, Urologija pasa i mačaka, Parazitologija i vektorske bolesti mačaka, Zagreb, Hrvatska.