logo
Hitna/dežurna Služba 091/233-1078

Tel: 01/777-1078, Tel/Fax: 01/777-1081

2010. godine završio je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu te iste godine upisuje Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomu doktora veterinarske medicine stječe 2017. godine s diplomskim radom „Vrijeme preživljavanja i vrijeme bez bolesti kod različitog stupnja mastocitoma u pasa“. Tokom studija povremeno je volontirao na Klinici za Unutarnje bolesti i sudjelovao u tri Erasmus studentske razmjene. Vježbenički staž odradio je na Veterinarskom fakultetu u Budimpešti u sklopu Erasmus programa, na klinici za Unutarnje bolesti i Klinici za egzotične životinje. Od ožujka 2018. godine nalazi se na stručnom osposobljavanju u veterinarskoj ambulanti „Šegota“.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Listopad 2017. – Prosinac 2017. :
Erasmus stručna praksa u Tierklinik Haar: Die Tierärztliche Fachklinik für Kleintiere

Ožujak 2017. – Lipanj 2017. :
Erasmus stručna praksa na Veterinarskom fakultetu u Wroclawu

Veljača 2016. – Srpanj 2016. :
Erasmus studentska razmjena na Szent Istvan Sveučilištu, Veterinarskom fakultetu u Budimpešti

Ožujak 2015.
2. hrvatski kongres veterinara male prakse