logo
Hitna/dežurna Služba 091/233-1078

Tel: 01/777-1078, Tel/Fax: 01/777-1081

2001.godine završio je Veterinarski fakultet u Zagrebu nakon čega odrađuje vježbenički staž u Veterinarskoj stanici Požega. Seli se u Englesku gdje radi u Blue Cross Veterinary Hospital Merton u Londonu gdje ima priliku raditi uz engleske veterinare. Po povratku iz Engleske 2005. godine zapošljava se u Veterinarskoj ambulanti Buba u Zagreb gdje radi 10 godina. Za sve to vrijeme dodatno se educira u inozemstvu i zemlji. Posebni interes pokazuje prema kirurgiji, hitnim stanjima, ultrazvuku, bolestima i liječenju kunića i glodavaca te tvorova.

DODATNE KVALIFIKACIJE:
2014. Državni stručni ispit za veterinarskog inspektora
2005. Stručni ispit za dobivanje licence za samostalno obavljanje veterinarske djelatnosti

DODATNA EDUKACIJA:
2013. Queen Mother Hospital for Animals, Royal Veterinary Coleege, University of London, UK
2009. Clinic for Small Animal Surgery and Ophtalmology, Vienna,
2008. Blue Cross Veterinary Hospital Victoria, London, UK
2004. Blue Cross Veterinary Hospital Merton, London, UK

Link na članak u kojem se spominje volontiranje dr.med.vet. Tomislava Šegote u klinici Blue Cross u Londonu možete pročitati ovdje.

SEMINARI:

2019. Neurološki seminar, Zagreb, Croatia
2018. Eastern European Regional Veterinary Conference, Zagreb, Croatia
2018. Small animal endoscopy and laparoscopy, workshop, Šibenik, Croatia
2017. Veterinarski simpozij Royal Canin, Montepellier Corum, France
2015. Radionica ultrazvučne dijagnostike abdomena i uvod u ehokardiografiju i dopler velikih krvnih žila, Samobor
2015. Hrvatski kongres veterinara male prakse, Zagreb
2014. ESAVS Soft Tissue Surgery III Vienna, Austria: Head and neck Surgery
2013. Reptile Medicine Course, Belgrade, Serbia
2012. Internal Medicine International Course, Belgrade, Serbia
2011. Laryngeal surgery, International Course, Cremona, Italy
2011. Emergency surgery and Traumatology Course, Belgrade, Serbia
2010. ESAVS Soft Tissue Surgery II Vienna, Austria: Advanced abdominal and skin reconstruction surgery
2008. ESAVS Soft Tissue Surgery I Vienna; Austria: Abdominal and skin reconstruction surgery