logo
Hitna/dežurna Služba 091/233-1078

Tel: 01/777-1078, Tel/Fax: 01/777-1081
  • 22 RUJ. 15
  • 0
  Tomislav Šegota, dr.med.vet.

  Tomislav Šegota, dr.med.vet.

  2001.godine završio je Veterinarski fakultet u Zagrebu nakon čega odrađuje vježbenički staž u Veterinarskoj stanici Požega. Seli se u Englesku gdje volontira u Blue Cross Veterinary Hospital Merton u Londonu gdje ima priliku raditi uz engleske veterinare. Po povratku iz Engleske 2005. godine zapošljava se u Veterinarskoj ambulanti Buba u Zagreb gdje radi 10 godina. Za sve to vrijeme nastoji se i dodatno educirati u inozemstvu i zemlji. Posebni interes pokazuje prema kirurgiji, hitnim stanjima, ultrazvuku, bolestima i liječenju kunića i drugih glodavaca te tvorova.

  DODATNE KVALIFIKACIJE:
  2014. Državni stručni ispit za veterinarskog inspektora
  2005. Stručni ispit za dobivanje licence za samostalno obavljanje veterinarske djelatnosti

  DODATNA EDUKACIJA:
  29.04.2013. – 03.05.2013. Queen Mother Hospital for Animals, Royal Veterinary Coleege, University of London, UK
  01.10.2009. – 30.10.2009. Clinic for Small Animal Surgery and Ophtalmology, Vienna,
  07.01.2008. – 18.01.2008. Blue Cross Veterinary Hospital Victoria, London, UK
  04.05.2004. – 26.11.2004. Blue Cross Veterinary Hospital Merton, London, UK

  Link na članak u kojem se spominje volontiranje dr.med.vet. Tomislava Šegote u klinici Blue Cross u Londonu možete pročitati ovdje.

  SEMINARI:

  2019. Neurološki seminar, Zagreb, Croatia
  2018. Eastern European Regional Veterinary Conference, Zagreb, Croatia
  2018. Small animal endoscopy and laparoscopy, workshop, Šibenik, Croatia
  2017. Veterinarski simpozij Royal Canin, Montepellier Corum, France
  13.06.2015. – 14.06.2015. Radionica ultrazvučne dijagnostike abdomena i uvod u ehokardiografiju i dopler velikih krvnih žila, Samobor
  26.04.2015. – 28.04.2015. Hrvatski kongres veterinara male prakse, Zagreb
  10.02.2014. – 14.02.2014. ESAVS Soft Tissue Surgery III Vienna, Austria: Head and neck Surgery
  10.10.2013. Reptile Medicine Course, Belgrade, Serbia
  12.10.2012. – 14.10.2012. Internal Medicine International Course, Belgrade, Serbia
  13.11.2011. – 14.11.2011. Laryngeal surgery, International Course, Cremona, Italy
  05.03.2011. Emergency surgery and Traumatology Course, Belgrade, Serbia
  23.08.2010. – 27.08.2010. ESAVS Soft Tissue Surgery II Vienna, Austria: Advanced abdominal and skin reconstruction surgery
  22.02.2008. – 26.02.2008. ESAVS Soft Tissue Surgery I Vienna; Austria: Abdominal and skin reconstruction surgery

  Leave a reply →