Dijagnostika

Laboratorijske pretrage su integralni dio veterinarske dijagnostike, s obzirom da se na taj način osiguravaju osnovne dijagnostičke informacije.

U našoj ambulanti svakodnevno rutinski obavljamo “in house” testove s ciljem dobivanja brze i točne dijagnoze.

Kako bi se smanjio rizik anestezije prilikom kirurških zahvata, preporučamo pred-anestezijske pretrage koje uključuju određivanje kompletne krve slike (KKS) i biokemijskih parametara (Glukoza, ALT, ALKP, TP, CREA i BUN). S takvim  krvnim panelom stječemo uvid u rad organskih sustava ali i priliku za otkrivanje eventualnih skrivenih bolesti koje se s kliničkim pregledom ne mogu utvrditi.

Važno je i da će obavljene pretrage ostati u “zdravstvenom kartonu” te biti osnova za daljnje praćenje zdravlja Vašeg kućnog ljubimca.

Za više informacija kliknite ovdje!

Leave a reply